TARIFES
Member
2,00€ / mes
Accés il·limitat a tots els vídeos virtuals
Accés il·limitat a tots els vídeos en directe
Accés il·limitat a les activitats outdoor
Iniciar sessió
Basic
3,95€ / mes
Accés il·limitat a tots els vídeos virtuals
Accés il·limitat a tots els vídeos en directe


Compra
Outdoor
19,99€ / mes
Accés il·limitat a les activitats outdoor
Compra
Plus
22,99€ / mes
Accés il·limitat a tots els vídeos virtuals
Accés il·limitat a tots els vídeos en directe
Accés il·limitat a les activitats outdoor
Compra