POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES diracasa.com

Aquesta política de protecció de dades personals estableix les bases sobre les quals DiR tracta les seves dades personals quan ens les faciliti durant la seva experiència a través de la nostra plataforma diracasa.cat, diracasa.es, diracasa.com i direncasa.com (d'ara endavant, " la Web"). La protecció de les dades personals és de vital importància per a nosaltres, per això creiem que un adequat tractament basat en la transparència amb els nostres clients, genera confiança i tranquil·litat.

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: Gestora Clubs DiR, S.L. (també referit com a "DiR", "nosaltres" o "nostre").
CIF: B-62849146

Domicili: C/ Industria, 90-92 entlo. 6ª · 08025 Barcelona

Telèfon: 931171700
Email: info@diracasa.com

Si teniu qualsevol pregunta, petició o inquietud sobre el tractament que realitzem de les vostres dades personals, contacteu amb el nostre delegat de Protecció de Dades a dadespersonals@dir.cat.

 

Quines dades personals tractem?

Dades Finalitat del tractament Base legal del tractament

Nom

Forma de dirigir-se directa i presentació

Aplicació de la relació contractual

Cognoms

Forma de dirigir-se directa i presentació

Aplicació de la relació contractual

DNI/Passaport/NIE

Forma d'identificar-lo inequívocament
Enviar novetats

Aplicació de la relació contractual

Adreça de correu electrònic

Identificació del compte del client
Enviar novetats

Aplicació de la relació contractual
Consentiment

Telèfon mòbil

Identificació del compte del client

Aplicació de la relació contractual

Contrasenya

Identificació del compte del client

Aplicació de la relació contractual

Adreça IP en iniciar sessió

Transferència de dades durant registre al servidor web

Aplicació de la relació contractual

Gènere

Experiència adequada de l'usuari

Aplicació de la relació contractual

Dades bancàries

Gestionar l'abonament dels serveis

Aplicació de la relació contractual

En cas que ja siguis Soci d'un dels centres propis de DiR i/o YogaOne o un dels centres franquiciats, no requerirem el seu registre ni l'aportació de les dades personals indicades a dalt, atès que ja van ser aportades per vostè en el moment de l'alta o qualsevol actualització i/o modificació posterior. No obstant això, es tractaran per proporcionar-vos l'accés a DIR A CASA i facilitar-vos la informació d'accés i compte, que inclou usuari i contrasenya d'usuari únic.

Nosaltres utilitzem les dades personals indicades per vostè només en la mesura que aquestes siguin necessàries per a la prestació i desenvolupament dels nostres serveis.

En interactuar amb DIR A CASA, certes dades es recopilen automàticament i són compartides des del vostre navegador web o dispositiu mòbil. Aquestes dades inclouen:

Dades Finalitat del tractament

Sistema operatiu utilitzat

Avaluació mitjançant equips per assegurar una presentació optimitzada de DIR A CASA.

Informació sobre el tipus de navegador i la versió utilitzada

Avaluació dels navegadors utilitzats per optimitzar els nostres llocs web per a aquest fi.

Adreça IP

Visualització de la pàgina web al dispositiu corresponent
Investigació i prevenció de casos de frau.
Acreditació del consentiment de l'usuari per enviar la newsletter.

Data i hora de la visita

Visualització de la pàgina web al dispositiu corresponent
Investigació i prevenció de casos de frau.
Acreditació del consentiment de l'usuari per enviar la newsletter.

Per a l'execució de DIR A CASA és obligatori demanar dades per a la preparació i l'emmagatzematge de dades a logfiles (arxius log de registre). Per tant, l'usuari no disposa de possibilitat de reclamació o objecció.

 

Per quant de temps conservem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat per a la qual tractem les vostres dades, per atendre les vostres peticions o necessitats, així com per complir les nostres obligacions legals i reglamentàries i la defensa dels nostres interessos (p.ex. per a la nostra defensa davant dels tribunals) o amb finalitats estadístiques o històriques.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades personals pot ser:

 • L'execució d'un contracte: fer els serveis que ens sol·licita;
 • Consentiment, enviament de novetats, comunicacions comercials, promocionals i de màrqueting.
 • El nostre interès legítim, que pot ser:
  • Per millorar els nostres serveis, la pàgina web i el contingut.
  • Permetre el funcionament del nostre lloc web / aplicacions a través de cookies tècniques i funcionals: mantenir les nostres eines (llocs web / dispositius) fora de perill i segures i garantir que funcionin correctament i millorin contínuament.
  • Comunicació a empreses del grup i entitats afiliades.
 • Compliment d' obligacions legals que comporten un tractament de dades personals (per exemple, facturació).

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades? Hi ha transferència internacional?

 • A empreses del grupo empresarial DiR, amb finalitats administratives, de gestió de clients, gestió comercial, atès que es disposa d'una eina corporativa global per a la gestió de la base de dades dels usuaris, accessible per aquelles societats que gestionen els Clubs DiR. Podeu consultar-les aquí.
 • A les empreses que gestionen els centres franquiciats, quan hagi contractat serveis. Podeu consultar-les aquí.
 • A les autoritats competents per al compliment d'obligacions legals (p.ex., jutjats i tribunals, administracions públiques amb competència en la matèria).
 • A tercers proveïdors de serveis a DiR, aquesta comunicació és necessària únicament en la mesura que permeten a DiR complir amb les finalitats del tractament, i no poden utilitzar-los per a cap altra finalitat (p.ex., prestadors de serveis de sistemes – TIC).

Les vostres dades no seran comunicades a tercers amb què Grup DiR hagi subscrit algun tipus d'acord de col·laboració per remetre-li informació comercial.

Les vostres dades personals poden ser tractades o emmagatzemades en països diferents de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), en funció d'on estiguin ubicats els nostres proveïdors de serveis. Només es transfereixen dades fora de l'EEE si ofereix garanties equiparables. Prestadors de serveis ubicats fora de l'EEE com Facebook, Inc o Google, LLC podran accedir a les seves dades de caràcter personal. Aquests prestadors de serveis es troben acollits al Privacy Shield o escut de privadesa i, per tant, estan obligats a protegir les seves dades personals d'acord amb una sèrie de normes de protecció i salvaguardes ben definides per la Unió Europea.

 

Quins són els vostres drets respecte al tractament de les vostres dades?

La normativa sobre protecció de dades us reconeix uns drets per tal que tingui el control sobre les vostres dades, i que podeu exercitar en qualsevol moment adreçant-vos per correu electrònic a dadespersonals@dir.cat o per escrit a Gestora Clubs DIR, SL, c /indústria, 90-92, entresol 6ª a l'atenció d'Assessoria Jurídica. Per tramitar la vostra sol·licitud, podrem demanar-vos que acrediti la vostra identitat.

Li corresponen els drets següents:

Els seus drets Què vol dir?

Dret d'informació

Teniu dret a obtenir informació clara, transparent i fàcil d'entendre sobre la manera com usem les vostres dades personals i sobre els vostres drets. Us facilitem aquesta informació en aquesta Política.

Dret d'accés

Teniu dret a conèixer si s'estan tractant o no dades personals vostres i en aquest cas, conèixer els fins perquè es tracten, categoria de dades, destinataris, termini de conservació, i els drets que us concerneixen, entre d'altres. Es podrà cobrar un cànon per costos administratius.

Dret de rectificació

Teniu dret a fer que es rectifiquin les vostres dades personals quan siguin inexactes o hagin deixat de ser vàlides o fer que es completin quan siguin incompletes.

Dret de supressió (dret a l'oblit)

En determinats casos, us correspon el dret a fer que les vostres dades personals siguin esborrades o eliminades. Cal assenyalar que no és un dret absolut, ja que podrem tenir motius legals o legítims per conservar-los.

Dret a la limitació del tractament

Teniu dret a sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades (podrem emmagatzemar-les, però no podrem continuar usant-les ni tractant-les) en determinades circumstàncies previstes pel Reglament General de Protecció de Dades:

 • que l'interessat impugni l'exactitud de les dades personals, durant el termini que permeti al responsable verificar-ne l'exactitud;
 • que el tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti al seu lloc la limitació del seu ús;
 • que el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions;

 

 • que l'interessat s'hagi oposat al tractament en virtut de l'article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.

Dret a la portabilitat de les dades

Teniu dret a traslladar, copiar o transferir dades des de la nostra base de dades a una altra de diferent. Només és possible exercir aquest dret respecte a dades que hagi facilitat, quan el tractament estigui basat en l'execució d'un contracte o en el seu consentiment i el tractament es faci mitjançant mitjans automatitzats.

Dret a oposició al tractament

Teniu dret a oposar-vos que tractem les vostres dades quan aquesta es base en la satisfacció d'interessos legítims, inclosa l'elaboració de perfils i el màrqueting directe.

Dret a retirar el consentiment

 

Té dret a revocar el consentiment que hagi donat anteriorment per al tractament basat en aquest consentiment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control

 

Teniu dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considereu que s'han vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de dades personals (www.agpd.es).

 

Tractament de dades de MENORS D'EDAT

Els formularis de captació de dades contingudes en aquest lloc web no van dirigits a menors de 16 anys. Han de ser els titulars de la pàtria potestat o tutela del menor els que autoritzin el tractament de les dades del nen.

SI TENS MENYS DE 16 ANYS, NO POTS FACILITAR LES TEVES DADES PERSONALS EN AQUESTA PÀGINA WEB. DEMANA AL TEU PARE O A LA TEVA MARE QUE T'AJUDIN A LLEGIR AQUESTA INFORMACIÓ I QUE T'ACLAREIXIN TOT AQUELL QUE NO ENTENGUIS.

DiR realitzarà els esforços raonables per verificar que el consentiment hagi estat donat pel titular de la pàtria potestat o tutela sobre el nen, tenint en compte la tecnologia disponible. A aquests efectes es podrà sol·licitar una adreça de contacte dels que ens puguin adreçar.

 

Actualitzacions de la present política

És possible que modifiquem aquesta política de privadesa. La llegenda "Data d'entrada en vigor" a la part inferior d'aquesta política indica quan va ser revisada per darrera vegada. Els canvis entraran en vigor un cop es publiqui la Política de Privadesa.

 

Data d'entrada en vigor: 30 de març de 2020