Mobilitat i força resistencia tot el cos - 1
Tonificació
DESCRIPCIÓ
Sessió d'entrenament de la mobilitat i força resistencia amb un nivell d'intensitat baix. Sense material.
DURADA
25:28
IDIOMA
ca-ES