Mobilitat i força resistencia tot el cos - 2
Tonificació
DESCRIPCIÓ
Sessió d'entrenament de la mobilitat i força resistencia amb un nivell d'intensitat baix. Material necessari: màrfega, cadira i tovallola gran.
DURADA
28:06
IDIOMA
ca-ES