Mobility 25 min
Mobility
DESCRIPCIÓ
Sessió d'estiraments d'intensitat baixa. Material necessari Màrfega
DURADA
24:15
IDIOMA
es