Mobility 20 min
Mobility
DESCRIPCIÓ
Sessió d'estiraments d'intensitat baixa. Material necessari Màrfega
DURADA
20:33
IDIOMA
es