Mobility 25 min
Mobility
DESCRIPCIÓ
Sessió d'estiraments d'intensitat baixa. Material necessari Màrfega
DURADA
23:34
IDIOMA
es