Mobility 25 min amb pica
Mobility
DESCRIPCIÓ
Sessió d'estiraments d'intensitat baixa. Material necessari Màrfega i pica
DURADA
24:40
IDIOMA
es