Meditació en la respiració
Meditació
DESCRIPCIÓ
Pràctica guiada de meditació basada en l'observació de la respiració.
DURADA
06:40
IDIOMA
ca-ES