SpinDiR Open
Cyclo
DESCRIPCIÓ
sessió d'intensitat Baixa/ Mitjana entre el 70%-85% de FC màxima
DURADA
46:14
IDIOMA
es