SpinDiR Training
Cyclo
DESCRIPCIÓ
sessió d'intensitat Alta entre el 75%-85% de FC màxima
DURADA
43:21
IDIOMA
es