SpinDiR Training
Cyclo
DESCRIPCIÓ
sessió d'intensitat mitjana/Alta entre el 75%-85% de FC màxima
DURADA
46:22
IDIOMA
es