SpinDiR 30 Open
Cyclo
DESCRIPCIÓ
sessió de 30 minuts d'intensitat mitja/baixa entre el 65%-85% de FC màxima
DURADA
30:28
IDIOMA
es