SpinDiR 30 Fartlek
Cyclo
DESCRIPCIÓ
sessió de 30 minuts d'intensitat Alta entre el 65%-85% de FC màxima
DURADA
29:34
IDIOMA
es