Tonifica't - 17/12
AADD
DESCRIPCIÓ
Sessió de 50 minuts d'intensitat mitja per tonificar els principals grups musculars dels cos de manera molt dinámica. Material necessari: Matalasset , 2 discs de 2,5 kg, Step i 1 goma (Loop ) verda o vermell
DURADA
49:04
IDIOMA
es