Tonifica't 14/12
AADD
DESCRIPCIÓ
Sessió de 40 minuts d'intensitat mitja per tonificar els principals grups musculars dels cos de manera molt dinámica. Material necessari: Matalasset , 2 discs de 2,5 kg i 2 discs de 5 kg
DURADA
39:01
IDIOMA
es