Aprima't 14/12
AADD
DESCRIPCIÓ
Sessió de 50 minuts d''entrenament global de tot el cos, que alterna blocs d'entrenament de força amb amb blocs d'entrenament cardiovascular. Intensitat alta. Material necessari 2 discs 5 kg, Step i matalasset.
DURADA
48:59
IDIOMA
es