Cul10 - 2
Cul 10
DESCRIPCIÓ
Sessió a on es treballa de manera intensa i especifica les cames, glutis i el core. Material necessari: cadires.
DURADA
22:00
IDIOMA
ca-ES