Pranayama

VOD
Pranayama bàsic - respiració alterna
Pranayama
VOD
Pranayama bàsic - respiració relaxant
Pranayama
VOD
Pranayama basico - respiracion relajante lunar
Pranayama
VOD
Pranayama basico - respiracion victoriosa
Pranayama
VOD
Respiración kapalabhati - respiracion consciente
Pranayama